Opsummering

Opsummering af sexarbejdernes udtalelser

HVEM ER DE

•De er kvinder – og to mænd– i 20’erne, 30’erne, 40’erne, 50’erne og 60’erne.
•De fleste er danske, men der er også et par stykker fra udlandet.
•Nogle har familie og børn, andre er singler.
•Nogle arbejder på bordeller eller massageklinikker, andre på gaden, andre igen er i escort.
•Nogle er lige begyndt i branchen, andre har været i den i over 20 år.
•Nogle tilbyder kun det blide, andre er dominaer, andre igen tilbyder lidt af hvert.
•Nogle passer bare telefonen. Nogle arbejder flere gange om ugen, andre blot engang imellem.
… de er vidt forskellige individer.

HAR DE ET VALG?

Trods alle forskellene har de nogle ting til fælles – ud over at være sexarbejdere:
•De står ved, hvad de gør.
•De har valgt det selv, af mange grunde.
•Og de fleste giver udtryk for at, at de er enddog meget trætte af visse feminister og politikere, der omtaler dem som stakler og ofre, som ikke selv har taget et valg..

Mange af sexarbejderne mener, at medierne generelt beskriver deres erhverv på en fordomsfuld og unuanceret måde. Som Ann udtrykker det:”Medierne vælger altid at udlægge os som stakler, der ikke har valgt selv. De har på ingen måde ønske om at se det anderledes.”

HVORFOR SEXARBEJDE?

Det kan ses af besvarelserne, at der er mange og meget forskellige motiver for at gå ind i prostitution.
•Nogle gør det kun for pengene.
•I den anden ende af skalaen er der dem, der ser det som en del af et nydelsesfuldt og spændende sexliv.
•Nogle nyder miljøet, subkulturen og sammenholdet og samværet med kunderne.

Gennemgående ord, som mange bruger, er ”fri” og ”frihed”;
•At de kan arbejde selvstændigt.
•At der er ikke nogen, der bestemmer over dem.
•At de kan sige nej til en kunde, hvis de ikke bryder sig om ham.
•At det er afvekslende arbejde.

Og så er de højt lønnede, hvilket også giver frihed. De kan vælge kun at arbejde lidt og alligevel have det, der svarer til en almindelig løn. Som Sofie siger: “Jeg får god sex og jeg møder mange spændende mennesker. Jeg tjener penge. Jeg bestemmer selv mit arbejdstempo, hvor jeg vil arbejde og hvor meget jeg vil arbejde.”

HVAD ØNSKER DE?

Ingen af dem går ind for en kriminalisering af deres kunder. De fleste fordi de opfatter det som et indgreb i deres personlige frihed. Nogle fremhæver også, at der er brug for dem i samfundet. Og de fleste mener, at en kriminalisering ville gøre deres vilkår og situation væsentligt værre.

Som det er tilfældet for Christina, der arbejder på gaden: “Jeg sætter kæmpe pris på at have de indledende minutter, hvor min eventuelle kunde sidder inde i bilen, og jeg står udenfor og vurderer og beslutter, om jeg vil køre med ham eller ej. Bliver han som køber af seksuelle ydelser kriminel, må jeg bare springe ind i bilen med det samme. Tilhængerne af kriminalisering vil stjæle disse afgørende minutter fra mig – og dermed stjæle min sikkerhed. Det kan blive dødsensfarligt for mig.”

Mange af dem kommer med konkrete forslag til, hvordan man kunne gøre branchen bedre. Det gennemgående ønske, er rettigheder i henseende til medlemskab af en a-kasse, oprettelse af en fagforening og licensordninger for bordeller eller den enkelte prostituerede.

Og mange er bekymrede over de udenlandske sexarbejderes situation, og mener at der skal mere regulering og flere sociale tiltag til, for denne gruppe sexarbejdere.

HVORFOR ER DE ANONYME?

Desværre finder næsten alle prostituerede det svært at stå åbent frem. Typisk ønsker de hverken at de selv eller deres familie skal rammes af de fordomme, der findes om prostitution.

Mange fortæller at de frygter, at hvis de udtaler sig, bliver de generaliseret om, umyndiggjort eller stemplet som ofre. Som Feministen siger: “Jeg ønsker ikke at stå offentligt frem, når jeg udelukkende bliver anset for at være offer, og når intet af det, jeg siger, bliver taget for pålydende men kun bruges til at understrege, hvor stakkels jeg er. Det er uværdige betingelser, og der er ingen dialog eller reel debat på noget seriøst grundlag.”

Stort set alle peger på, at der først og fremmest er behov for mere åbenhed og færre fordomme og myter om deres fag.

Udtalelserne på Sexarbejde.dk viser tydeligt, at sexarbejderne ikke er ofre, ikke kan generaliseres om, og at de ved, hvad de taler om. Det er deres liv, det handler om. Derfor skal man lytte til dem i debatten, ikke mindst vedr. forslag til forbedring af deres situation!

(denne opsummering er lavet d. 4. marts 2008, ud fra 45 besvarelser)