Metode

KONTAKTEN

Da initiativtagerne gik i gang med at skabe denne debatside, var der først og fremmest to betingelser, der skulle opfyldes:
-at sikre deltagernes anonymitet
-samtidig at kunne stå inde for deltagernes eksistens og ægthed.

En opfordring via nettet kunne derfor ikke bruges, da der i så fald ikke ville være garanti for afsenderens identitet. Vi valgte derfor at opsøge sexarbejderne i deres arbejdsmiljø (primært via klinikker, netværk og i gademiljøet), og gøre dem opmærksom på denne mulighed for at komme til orde. Vi har ikke søgt sexarbejdere, som havde bestemte seksualpolitiske holdninger eller standpunkter.

Stort set alle, som vi kom i kontakt med, har taget positivt imod tilbuddet om at give deres mening til kende, og flere har skaffet kontakter til kolleger. Men da redaktionen hverken modtager løn eller statsstøtte for dette arbejde, har der været grænser for, hvor mange klinikker og miljøer vi har haft ressourcer til at opsøge, hvilket selvsagt begrænser antallet af indlæg.

Det har især været svært at komme i dialog med de udenlandske sexarbejdere i Danmark, hvilket kan tyde på, at der skal iværksættes flere tiltag med bl.a. sociale netværk for denne gruppe mennesker.

SPØRGSMÅLENE

Spørgeskemaet er udformet i samarbejde med sexarbejdere og er primært lavet til inspiration. Det er selvfølgelig frivilligt hvilke og hvor mange spørgsmål, man ønsker at besvare. Derudover er det muligt at knytte egne kommentarer til ved punkt 10.

I den engelske version til udenlandske sexarbejdere fandt vi det relevant at sætte et par ekstra delspørgsmål ind om oprindelsesland, og hvordan de kom til at arbejde med sex i Danmark.

Se de 10 spørgsmål  længere nede på siden

En opsummering af besvarelserne kan findes  HER

KORREKTUR
Redaktionen har lagt stor vægt på, at alle sexarbejdere skal kunne komme til orde på denne side uanset køn, race, holdninger eller evnen til at formulere sig skriftligt. Enkelte sexarbejdere har ønsket at få hjælp til skriveprocessen og stavningen, og denne hjælp har redaktionen ydet uden at ændre på ord, vendinger eller indhold. Samtidig har redaktionen foretaget korrektur på besvarelserne, uden at ændre form eller indhold.

Indlæggene her på hjemmesiden skal ikke opfattes som forsøg på en videnskabelig undersøgelse, men udelukkende som en mulighed for at høre sexarbejdernes egne stemmer i den offentlige debat.

Ønskes der kontakt til sexarbejdere, skal vi gerne forsøge at være behjælpelige.

Redaktionen er  blandt andet:

Susanne, sexarbejder, S.I.O
Vivi Hollænder, sexolog og jordemoder, Seksualpolitisk Forum
Nanna Gotfredsen, cand. jur., Gadejuristen

Spørgsmål:
(man behøver ikke besvare alle spørgsmål)

1.Dit navn og evt alder (evt anonymt/professionelt), samt evt. foto og link til egen hjemmeside?
2.Hvor længe har du arbejdet i branchen?
3.Hvilken slags sexarbejde arbejder du med og hvorhenne?
4.Hvad føler du er de største fordele ved dit arbejde?
5.Oplever du at medier og politikere generelt giver et rigtigt billede af prostitution og dit arbejde? Hvis nej, hvorfor ikke?
6.Nogle politikere og feminister siger jævnligt, at “Ingen sexarbejder har taget et frit valg”. Hvad synes du om det, og føler du dig selv tvunget til dit arbejde?
7.Er det svært at stå offentligt frem? Hvis ja, hvorfor?
8.Hvad synes du om at kvindegrupper og politiske kræfter ønsker at kriminalisere sexarbejde og/eller kunderne?
9.Hvad tror du ville forbedre din arbejdssituation?
10.Er er andet du har lyst til at sige om sexarbejde og den offentlige debat?

Redaktionen forbeholder sig ret til evt. at forkorte indlæg samt at korrigere evt. meningsforstyrrende stavefejl mm, uden at ændre det overordnede indhold i indlæggene.
Websitets indhold: Copyright SexPol 2008.
Billeder: Copyright de enkelte bidragsydere, 2008.

——————————————————————————

Questions for a new website for sex workers
(you do NOT have to answer all questions)
Non-danish version

1. What is your name and your age?

2. How long have you worked in the sex work business?

2a. What is your original country?

2b. How long have you been in Denmark?

2c. Did you work with sex before you came to Denmark?

3. What kind of sex work do you do and where do you do it?

4. What do you think is the biggest advantage about being a sex-worker?

5. Do you think that media and politicians presents a correct image of prostitution and your work? If not, what is wrong?

6. Some politicians and feminists says that ”No sexworker has taken a free choice”. What do you think about that statement?

6a. Have you been trafficked/forced to work with sex in Denmark?

6b. For what reason do you work with sex?

7. Is it difficult to stand forward in public as a sexworker? If yes, why?

8. What do you think about some feminists and politicicians wishes to criminalize sexwork and/or the customers?

9. What do you think would improve your working conditions?

10. Is there anything else, you want to add about sex work and/or the public debate?

Thank you. Please send your answers to:
projekt@seksualpolitik.dk