Lisa

1.Dit navn og evt alder (evt anonymt/professionelt)
Lisa. 43 år

2.Hvor længe har du arbejdet i branchen?
Jeg har været i branchen, on – off, i 20 år

3.Hvilken slags sexarbejde arbejder du med og hvorhenne?
Jeg er prostitueret i både blidt og avanceret.Jeg arbejder på eet sted og max 2 x mdr.

4.Hvad føler du er de største fordele ved dit arbejde?
Den største fordel i mit prostitutionserhverv er, at prostitution er legalt. Jeg anser desuden
registrering af sexarbejderne som en fordel for branchen.

5.Oplever du at medier og politikere generelt giver et rigtigt billede af prostitution og dit arbejde? Hvis nej, hvorfor ikke?
Nej. Jeg mener, at politikerne, generelt, ikke har et tilbundsgående nok kendskab til branchens indhold.
Fokus er på det Københavnske prostitutionsmiljø, med særlig opmærksomhed på narkoprostituerede og de fremmede sexarbejderes arbejdsforhold.Fra negativ siden. Det er der der skal sættes ind fra politisk side.

6.Nogle politikere og feminister siger jævnligt, at “Ingen sexarbejder har taget et frit valg”. Hvad synes du om det, og føler du dig selv tvunget til dit arbejde?
Det er et uhyre svært spørgsmål at besvare. Har mennesket overhovedet noget frit valg…..eller er vores samfund sammensat af en sådan struktur, at vi ikke har mulighed for at træffe noget andet valg. Jeg er ikke opvokset med en akademisk baggrund eller med tradition for uddannelse. Havde jeg haft en anden social baggrund end den
jeg har, ville jeg have taget en længere videregående uddannelse og dermed ikke have haft “grund” til at “vælge” dette erhverv.  “Valget eller tvangen” består og opstår i min optik udfra ulige sociale vilkår. Ufrivillig tvang er er derfor mere dækkende. Jeg mener at problematikken med at kriminalisere prostitution er symptombehandling, på en
socialt mislykket politik. ” Man lukker jo ikke bankerne for at forhindre bankrøveri!!!!

7.Er det svært at stå offentligt frem? Hvis ja, hvorfor?
Ja, det er svært at stå offentligt frem. Det har det altid været og det vil det vedblive med. Det er en psykologisk beskyttelsesfunktion, at have “nogen” at kaste sit snavs på. Jeg har familie, som jeg må beskytte mod spot og hån.
Jeg kan lide mit erhverv –  dets indhold og dets funktion, men det er ikke ensbetydende med, at jeg vil betragte mig selv som den lykkelige luder eller, at jeg håber og tror på
forståelse fra samfundet, venner, bekendte eller mine naboer.Det er en illusion. Det gør det desværre meget svært at blive socialt og politisk accepteret som sexarbejder.

8.Hvad synes du om at kvindegrupper og politiske kræfter ønsker at kriminalisere sexarbejde og/eller kunderne?
Vi har ytringsfrihed her i landet og derfor kan alle ytre sig som de vil. Den politiske debat må dog aldrig baseres på en ensidig forståelse for dette erhverv. Det er absolut et etisk dilemma, for der findes kvinderi vores branche der ikke har friheden til at sige nej og behandles horribelt. Vi er dog også mange andre kvinder, der er vores egne
arbejdsgivere og er tilfredse med forholdene. Vi er mange kvinder, smukke, unge, ældre, intelligente og selvstændige, der formidler dette erhverv på en værdig og ordentlig måde. Vi indgår i vores arbejde i relationer, der bygger på respekt, glæde og lige værd. Jeg “sælger” IKKE mig selv, men en sexuel ydelse. Det er ikke det samme som at jeg ikke involverer mig i min beskæftigelse. Dette er en professionel tilgang til en profession
der ellers ikk er præget af særlig høj status.Desværre på baggrund af en forsludret debat, der absolut ikke bygger på lige værd. Det fortjener vi……

9.Hvad tror du ville forbedre din arbejdssituation?
En dybere indsigt og forståelse for branchens mekanismer, fra politisk side, inden tiltag til lovforslag.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.