Maj

1. Dit navn og evt alder (evt anonymt/professionelt)
Maj Christensen – 41 år

2. Hvor længe har du arbejdet i branchen?
Fra 1996 til 2005 med pauser on and off

3. Hvilken slags sexarbejde arbejder du med og hvorhenne?
Jeg kørte udelukkende escort i Danmark og Sverige

4. Hvad føler du er de største fordele ved dit arbejde?
Selvstændighed. Frihed. Det sociale aspekt, både i forhold til andre prostituerede, til chaufføren og til kunderne …. Man er jo en slags behandler.
Det er også skønt, at man hele tiden bliver bekræftet i, at man er god til det, man gør. Jeg har besøgt en del handicappede de sidste par år, jeg arbejdede … At se dem, grå og kedelige når man kommer, og så opleve hvordan de lyser op og er glade og tilfredse, når man har været lidt hos dem – det er næsten løn i sig selv 🙂
Selvfølgelig betyder det også noget, at det er en god løn man oppebærer.
Endelig behøver man ikke have en uddannelse for at arbejde som prostitueret.

5. Oplever du at medier og politikere generelt giver et rigtigt billede af prostitution og dit arbejde? Hvis nej, hvorfor ikke?
Nej det oplever jeg ikke … Jeg oplever, at de konstant giver et fordrejet billede … For mediernes vedkommende kan det nogen gange skyldes uvidenhed, men mange feminister og politikere har en skjult dagsorden. De ønsker at pleje det interne samarbejde … følge den vedtagne politik som er at arbejde hen imod en kriminalisering af sexkunder. Billedet bliver fordrejet, så det passer med den vedtagne politik.

6.Nogle politikere og feminister siger jævnligt, at “Ingen sexarbejder har taget et frit valg”. Hvad synes du om det, og føler du dig selv tvunget til dit arbejde?
Nej … det kan undre mig, at de kan udtale sig om det, når de aldrig selv har arbejdet som prostituerede og solgt sex

7. Er det svært at stå offentligt frem? Hvis ja, hvorfor?
Ja, det er meget svært. Vi er meget stigmatiserede. Folk er meget fordomsfulde overfor prostituerede. Hvis man har børn, bliver det 10 gange sværere at stå frem, fordi de også risikerer at blive ramt af stigmatiseringen. Det bliver sværere at stå frem, efterhånden som debatten om kriminaliseringen af sexkunder tager til.

8. Hvad synes du om at kvindegrupper og politiske kræfter ønsker at kriminalisere sexarbejde og/eller kunderne?
Det er vanvittigt, at de ønsker at forringe andre kvinders liv ved at være formynderiske og forbyde dem at sælge sex, blot fordi de ikke selv ville gøre det.

9. Hvad tror du ville forbedre din arbejdssituation?
Sociale rettigheder og at de her feminister stopper deres hetz mod os og kunderne, og i stedet respekterer os.

10. Er der andet du vil sige om sexarbejde og den offentlige debat?
Jeg synes, man skal begynde at lytte til de prostituerede.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.