Domina Dark

  1. Dit navn og evt. alder (evt. anonymt/professionelt)
    Domina Dark 1967

2. Hvor længe har du arbejdet i branchen?
Siden 2012

3. Hvilken slags sexarbejde arbejder du med og hvorhenne? (gade, klinik, escort, privat, cam, porno, andet)
Jeg har 2 klinikker hvor jeg arbejder som pro domina.

4. Hvad føler du er de største fordele/ulemper ved dit arbejde?
Fordele: selv at kunne bestemme mine arbejdstimer.
Ulemper: Uklare regler i forhold til skat moms og rufferi lovgivning.

5. Oplever du at medier og politikere generelt giver et rigtigt billede af sexarbejde og dit arbejde? Hvis nej, hvorfor ikke?
Medier, nogle gange. Politikere, slet ik. Fordi vi bliver gjort til et samfundsproblem, særligt udsatte general.

6. Nogle politikere siger jævnligt, at “ingen sexarbejder har taget et frit valg”. Føler du dig tvunget?
Nej. Jeg har uddannelse og gør brug af denne hvis jeg lyster og det er et aktivt valg jeg har taget at være sexarbejdere.

7. Vil du tale offentligt om dit sexarbejde? Hvis nej, hvorfor?
Jeg taler offentligt om mit sexarbejde hverdag og er stolt af mit arbejde og det jeg tilbyder

8. Synes du, at sexarbejde er et socialt problem, der skal udryddes?
Naturligvis ikke. Jeg sys dem som ikke ønsker at være det skal hjælpes ud af det og dem som ønsker at være i det skal have mulighed for klar rådgivning.

9. Hvad kan forbedre din arbejdssituation?

(bankkonto, revisor, afkriminalisering, ændring af rufferibestemmelsen, anden lovgivning?)
Klare skatteregler og en ændring af rufferiloven.

10. Er er andet du har lyst til at sige om sexarbejde og den offentlige debat?
Masser og det gør jeg gerne når jeg bliver spurgt…